TA PRAVÁ OCHRANA SLUCHU PRO VÁS
čeština slovenčina Polski Magyar english română Русский язык
 

Ochrana sluchu

Zvuky ohrožující lidský sluch

Vystavení lidského sluchu hluku je jednou z hlavních příčin ztráty sluchu. Hasičí, policisté, dělníci v továrnách a na stavbách, zemědělci, vojáci, pracovníci v těžkém průmyslu, učitelé, hudebníci a další profese trávící mnoho času v hlučném prostředí jsou vystaveni riziku poškození až ztráty sluchu. Dokonce hudba, kterou posloucháme ve volném čase může být pro náš sluch nebezpečná – např. živá hudba při koncertech a sportovních akcích.

Co znamená příliš hlučný?

Chcete-li vědět, zda zvuk dokáže sluch poškodit, je třeba znát jeho intenzitu a délku vystavení tomuto zvuku. Jednotkou vyjadřující intenzitu zvuku je decibel (dB). Nula decibelů je přibližně nejslabší zvuk, který může zdravé lidské ucho slyšet. Škála roste logaritmicky, tzn. míra vnímané hlasitosti se zdvojnásobuje každých 10 decibelů. Odborníci se shodují, že pokračující vystavení se hluku nad 85 dB, může sluch poškodit. Obecně platí, čím hlasitější je zvuk, tím kratší doba je potřebná k ovlivnění/poškození sluchu.

Dávejte pozor na varovné příznaky

Ztráta sluchu se kumuluje v průběhu života. Často, když si člověk uvědomí ztrátu sluchu, je již příliš pozdě. Proto je důležité sledovat varovné signály, které mohou upozornit na blížící se problém. Pokud se u vás vyskytne jeden z níže uvedených příznaků, je dobré navštívit ušního specialistu.

  • zvonění či hučení v uších okamžitě po vystavení se hluku
  • oslabení sluchu po opuštění hlučného prostoru, které znesnadňuje porozumění řeči lidí
  • obtížné porozumění řeči – tzn.slyšíte všechna slova, ale ne všem rozumíte

Chraňte váš sluch

Abyste se vyhnuli poškození sluchu, dávejte pozor na zvuky kolem vás a snižujte hlasitost, kdykoli je to možné. Vyhýbejte se nebo minimalizujte pobyt na hlučných sportovních akcích, rockových koncertech apod. Noste adekvátní ochranu sluchu, jako jsou zátky do uší nebo sluchátka, pokud musíte být v hlučném prostředí nebo používáte hlučné přístroje.

Otázky a odpovědi ohledně ochrany sluchu

  • Nepotřebuji ochranu sluchu, jsem na hluk zvyklý. Sluch si nikdy nezvykne na hluk, ale hluchneme ( naneštěstí hluché ucho se může často zdát jako zvyklé na hluk). Opakované vystavení se hluku nezvýší odolnost uší proti hluku, ztracený sluch se již nedá vrátit.
  • Již jsem ztratil/a většinu svého sluchu, proč bych měl/a používat ochranu sluchu? Ztráta či poškození sluchu nechrání před další ztrátou či poškozením sluchu. Zpočátku je sluch poškozen ve vyšších frekvencích, ale jelikož vystavování se hluku pokračuje, toto poškození pokračuje i v nižších frekvencích. Postupně může ovlivnit porozumění řeči ( 500 Hz až 3000 Hz).
  • Ochrana sluchu je nepohodlná Ochrana sluchu může být sice nepohodlná, ale je krátkodobá. Ztráta sluchu je dlouhodobou záležitostí. Stejně jako nové boty je třeba si ochodit, toto platí i pro ochranu sluchu, na kterou je třeba si zvyknout a „dotvarovat si“ ji. Některým lidem více vyhovují sluchátka, některým zátky do uší, proto je třeba dostat vždy na výběr
  • Neslyším své kolegy, když používám ochranu sluchu Je-li ucho atakováno vysokofrekvenčními zvuk, dojde k jeho přetížení a ovlivnění schopnosti přesného rozlišování různých zvuků. Používání ochrany sluchu redukuje úroveň hluku a umožňuje tak uchu pracovat efektivněji. Efekt je stejný, jako když při slunečním počasí používáte sluneční brýle, abyste lépe viděli.
  • Ochránní sluchátka lépe než zátky do uší? NE. Je to mylná představa, že při snižování hluku jsou sluchátka lepší než zátky do uší. Zde neplatí, že čím větší ochrana, tím lepší. Výběr zda sluchátka či zátky do uší záleží na uživateli a prostředí užití.
  • Mohou zátky do uší způsobovat infekci? Dle dlouhodobých průzkumů a několika tisíců provedených testů je uváděno, že zátky do uší mají vliv na infekci vnějšího ucha v minimu případů. Ačkoli se může zdát, že umístění „špinavého“ předmětu do ušního kanálku může snadno vést k zanesení infekce, bylo na základě průzkumů dokázáno, že vnější ucho je na takové užívání zvyklé. Nicméně čistota je velmi důležitá a osoby náchylnější k infekcím by měli být hlídány.
  • Může ochranu sluchu způsobovat bolesti hlavy, krvácení z nosu, nespavost, únavu očí? Bolesti hlavy moou být způsobeny ochranou sluchu, která je příliš těsná nebo nějak jinak nepohodlná. V tom případě by prostředek ochrany sluchu měl být přenastaven či vyměněn. Nicméně nejsou žádné lékařské či fyziologické důvody, proč by ochrana sluchu měla způsobovat příznaky zmíněné výše. Pokud si uživatel ochrany sluchu stěžuje na podobné symptomy, znamená to nespokojenost s danou ochranou sluchu, špatným užíváním nebo skutečné zdravotní problémy.