TA PRAVÁ OCHRANA SLUCHU PRO VÁS
čeština slovenčina Polski Magyar english română Русский язык
 

Proč chránit sluch

Fotolia 12727995 XS

Úvodní slovo

Přestože je náš sluch velmi drahocenný, jen málokdy si uvědomujeme, jak skvělým smyslovým orgánem naše ucho ve skutečnosti je. Za samozřejmost pak považujeme schopnost komunikovat s přáteli, poslouchat hudbu či prožít okamžik, kdy se dítě poprvé zasměje. Značná část populace však tuto schopnost, bohužel, z důvodu vystavení silnému hluku částečně či zcela ztratila. Ztracený sluch nelze vrátit zpět, avšak ve většině případů se dá poškození sluchu zabránit výběrem vhodné ochrany. Hluk představuje jedno z nejčastějších a dosud podceňovaných zdravotních rizik na pracovišti. Dokonce každý čtvrtý pracovní úraz souvisí s hlukem. Mnoho lidí, kteří jsou každý den vystaveni škodlivé hladině hluku, vhodnou ochranu sluchu buď nenosí nikdy, nebo jen zřídkakdy. Vzhledem k tomu, že poškození sluchu jen zřídka působí fyzickou bolest, je tento problém mnohdy opomíjen. Riziko trvalého poškození sluchu je tedy značné. Mezi pracovní prostředí, kde hladina hluku překračuje bezpečnou hranici, patří především papírenský průmysl, stavebnictví, důlní těžba, lesnictví a zahrádkářství, obsluha zemědělských strojů, obsluha letadel a většina průmyslových odvětví. Nedávný výzkum dokonce prokázal škodlivé hladiny hluku v předškolních zařízeních.

UCHO

Lidské ucho je fascinující a velmi citlivý orgán. Skládá se z několika malých částí, které dohromady vytváří dokonalý smysl – sluch. Když zvuková vlna vstoupí do vnějšího ucha, postupuje do zvukovodu, kde narazí na mikrotenký ušní bubínek, jenž začne v souladu se zvukovými vlnami vibrovat. Vnitřní ucho obsahuje velké množství jemných vláskových buněk, jež reagují na proudění tekutin, a dochází k chemické reakci. Během tohoto procesu jsou drobné impulzy přenášeny do mozku, což vnímáme jako zvuk.

V naší industrializované společnosti jsme vystaveni mnoha hlukům, přičemž velké množství z nich s naším jemným sluchem do značné míry neladí. Vystavování ucha vysokým hladinám hluku poškozuje malé vláskové buňky vnitřního ucha. Buňky zduří a ztratí elastičnost. V průběhu času vláskové buňky odumřou a nastává ztráta sluchu.