TA PRAVÁ OCHRANA SLUCHU PRO VÁS
čeština slovenčina Polski Magyar english română Русский язык
 

Volba správné ochrany

04010078 ED COMFORT PLUG CORDED

Jak zvolit správnou ochranu sluchu

Maximální ochrana sluchu je taková, která se používá po celou dobu (100 %) vystavení škodlivému hluku. Chrániče uší, které si zvolíte, by měly být pohodlné a tlumit hladinu hluku na cca 75–80 dB(A) uvnitř ušní mušle. Větší tlumení by mohlo vést k pocitu izolace či promeškání výstražných signálů a komunikace. Úroveň ochrany je označena na obalu a/nebo produktu. Není-li hladina hluku známa, je nutné provést důkladnou analýzu.

Legislativa EU

Přehled

Dne 15. 2. 2006 byl zaveden nový soubor pravidel týkající se hluku na pracovištích Evropské unie za účelem ochrany zaměstnanců proti expozici nebezpečnému hluku na pracovišti. Zpráva informuje zaměstnavatele a zaměstnance o odpovědnosti za zdravé pracovní prostředí, o možnostech snížení potenciálního nebezpečí a možnostech ochrany před poraněním. Zároveň jasně stanoví, že správná volba produktů na ochranu sluchu musí být dostupná všem zaměstnancům pracujícím v hlučném prostředí.

Toto jsou obecné zásady:

Dolní akční hladina 80 dB (A) * – 135 dB (C) **

V oblastech, kde se hladina hluku rovná nebo převyšuje tuto dolní akční hladinu, musí být pro všechny zaměstnance dostupná ochrana sluchu.

Horní akční hladina 85 dB (A) – 137 dB (C)

V oblastech, kde se hladina hluku rovná nebo převyšuje tuto horní akční hladinu, musí všichni zaměstnanci používat vhodnou ochranu sluchu.

Maximální expoziční hladina 87 dB (A) – 140 dB (C)

Nikdo ze zaměstnanců nebude v žádném případě vystaven hladině hluku převyšující tuto maximální hladinu.

Veškerý personál pracující v těchto hladinách hluku musí používat ochranu sluchu k útlumu hluku na bezpečnou hladinu v rozmezí dolní akční hladiny.

* dB (A) = charakteristická hladina hluku (8hodinový průměr)

** dB (C) = špičková hladina hluku (maxima, trvá méně než 1 s)