TA PRAVÁ OCHRANA SLUCHU PRO VÁS
čeština slovenčina Polski Magyar english română Русский язык
 

Zvuk

118146852

Definice zvuku

Zvuk je způsoben vibracemi pocházejícími ze zdroje zvuku, jako je např. stroj, reproduktor nebo lidský hrtan. U zvuku se měří frekvence (Hertz, Hz) a hladina akustického tlaku (Decibel, dB).

Frekvence

Nejčastější zvuky, mezi něž patří lidská řeč (800–4000 Hz), se nacházejí v rozsahu vysoké a střední frekvence.  Nízkofrekvenční zvuky (pod 500Hz) jsou obvykle generovány velkými motory, ventilačními systémy atd.

Lidské ucho je schopno slyšet zvuky v rozmezí mezi20 a20 000 Hz. Jak stárneme, tedy proces stárnutí sám o sobě či expozice vysokým hladinám hluku způsobuje oslabení sluchu, přičemž dochází ke ztížené identifikaci vysokofrekvenčních zvuků.

Akustický tlak

Nejnižší hladina akustického tlaku rozlišitelná lidským uchem je 0 dB a jakákoli hladina převyšující 130 dB pravděpodobně způsobí bolest.

Hluk

To, co nazýváme „hlukem“, je obvykle popisováno jako zvuky, jež vnímáme jako nepříjemné či rušivé. Vysoká hladina hluku je pro sluch nebezpečná. Hluk může dokonce vést ke stresovým symptomům, nepohodlí, bolesti a zvýšenému riziku srdeční choroby. Škodlivý hluk je všude. Hlasitá hudba, rockový koncert, motoristický sport, střelba na terč nebo lov zvěře, ba dokonce i sekání trávníku – to vše vám může sluch poškodit.  Přestože se tyto druhy hluku obvykle považují za neškodné, představují značné riziko a volají po zavedení ochrany. Veškerý hluk zvyšuje denní množství hluku, kterému je vaše ucho vystaveno, a proto je důležité stále používat vhodnou ochranu sluchu.  

Hluk a riziko

Při stanovení rizika poškození sluchu je třeba zvážit tři důležité faktory: dobu expozice, frekvenci (Hz) a akustický tlak (dB). Doba expozice se měří v průběhu 8 hodin a simuluje tak standardní pracovní prostředí. Za použití filtru A (dB A) se bere v potaz běžná toleranční křivka lidského ucha a provádí se poměrně přesný odhad míry rizika.

Vysokofrekvenční hluk škodí vašemu uchu nejvíce, a měl by být tudíž v popředí vašeho zájmu.

Nízkofrekvenční hluk je obvykle méně škodlivý, může být však nebezpečný, neboť maskuje lidskou řeč, výstražné signály a může způsobit symptomy jako závrať a nauzea.

Některé nízké frekvence je obtížné blokovat dokonce i s vhodnou ochranou sluchu, neboť se mohou přenášet přímo do vnitřního ucha.

Evropská unie stanovila zákonný limit 80 dB (A) v průběhu 8hodinového pracovního dne. Při překročení tohoto limitu je nutné přijmout ochranná opatření. Se vzrůstající hladinou hluku se snižuje doba, po kterou můžete v daném prostředí bezpečně setrvat.

Příklad: 8hodinová expozice hluku 80 dB (A) je ekvivalentní pouhým 4 hodinám expozice hluku o hodnotě 83 dB (A). Zvýšení o 3 dB (A) znamená, že bez ochrany sluchu musíte dobu pobytu v prostředí zredukovat o 50 procent. Stejná úvaha platí, jste-li vystaveni dvěma podobným zdrojům hluku. Dva stroje, z nichž každý vydává hluk 80 dB (A), se rovná celkovému hluku o hodnotě 83 dB.

Kromě ustáleného a dlouhodobého škodlivého hluku mohou být stejně nebezpečné špičkové hladiny hluku. Špičkové hladiny hluku vydávají většinou střelné zbraně, kladiva, hřebíkové sbíječky a další přístroje pracující na principu vzduchu.  Vzhledem k tomu, že náš mozek k vyhodnocení síly a hladiny příchozího zvuku potřebuje přibližně 0,3 sekundy, může být pro sluch velmi nebezpečné působení špičkového hluku po dobu ještě kratší, než je tato doba. Tyto špičkové hladiny hluku mohou v podstatě způsobit trvalé poškození vnitřního ucha již během jediného výskytu. Maximální hladiny hluku se měří pomocí filtru „C“ (dB C).

Škodlivé hladiny hluku

Zdroje a profily hluku

Elektrické stroje 90–110 dB (A), Vysoká frekvence
Řezačka dřeva 90–110 dB (A), Vysoká frekvence
Letiště 100–140 dB (A), Vysoká frekvence
Výstřel 140–180 dB (C), Špičková, Vysoká frekvence
Řetězová pila 90–110 DB (A), Střední až vysoká frekvence
Ventilátor 90–110 dB (A), Nízká frekvence
Dieselový motor 90–120 dB (A), Nízká frekvence