WŁAŚCIWA OCHRONA SŁUCHU DLA CIEBIE
čeština slovenčina Polski Magyar english română Русский язык
 

Hałas

118146852

Czym jest dźwięk

Dźwięk dociera do naszych uszu w postaci fal wywołanych drganiami pochodzącymi ze źródła dźwięku. Takim źródłem może być maszyna, głośnik albo ludzka krtań. Częstotliwość dźwięku jest mierzona w hercach (Hz), a natężenie dźwięku w decybelach (dB).

Częstotliwość

Najbardziej typowe dźwięki, takie jak ludzka mowa (800-4000Hz) znajdują się w wysokim i średnim zakresie częstotliwości. Dźwięki o niskiej częstotliwości (poniżej 500 Hz) są przeważnie generowane przez potężne silniki, systemy wentylacyjne i tym podobne.

Ludzkie ucho jest w stanie usłyszeć dźwięki z zakresu 20 – 20 000 Hz. Z upływem lat proces starzenia się oraz ekspozycja na nadmierny hałas prowadzą do obniżenia naszej zdolności słyszenia, przez co coraz trudniej jest wychwycić dźwięki o wysokiej częstotliwości.

Natężenie dźwięku

Najniższym poziomem natężenia dźwięku rozróżnianym przez ludzkie ucho jest 0 dB, natomiast wszystkie dźwięki powyżej 130 dB powodują u człowieka fizyczny ból.

Hałas

To co nazywamy „hałasem” jest zazwyczaj opisywane jako nieprzyjemne w odbiorze, uciążliwe, rozpraszające dźwięki. Wysoki poziom hałasu stanowi poważne zagrożenie dla naszego słuchu. Ekspozycja na hałas może być także przyczyną stresu, różnorakich dolegliwości, bólu i zwiększonego ryzyka chorób serca. Szkodliwy hałas jest wszędzie. Głośna muzyka, koncert rockowy, sporty motorowe, ćwiczenia na strzelnicy, polowanie, czy nawet koszenie trawy – wszystko to może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Hałasy te często uważne są za niegroźne, ale stanowią poważne ryzyko i konieczna jest właściwa ochrona przed nimi. Cały hałas kumuluje się w ciągu dnia, dlatego ważne jest stosowanie ochrony słuchu w każdym momencie.

Hałas i zagrożenia

Szacując ryzyko utraty słuchu, należy wziąć pod uwagę trzy ważne czynniki: czas ekspozycji, częstotliwość (Hz) i natężenie dźwięku (dB). Czas ekspozycji jest mierzony w odniesieniu do standardowego 8-godzinnego dnia pracy. Filtr (dB A) stosowany do oceny hałasu uwzględnia krzywą tolerancji ludzkiego ucha i daje możliwość rzetelnego oszacowania poziomu ryzyka.

Hałas o wysokiej częstotliwości stanowi największe zagrożenie dla naszego słuchu, tym samym powinien być kwestią nadrzędną. Hałas o niskiej częstotliwości jest mniej szkodliwy ale również może stanowić zagrożenie, ponieważ maskuje ludzką mowę, sygnały ostrzegawcze a także może powodować zawroty głowy i nudności.

Niektóre dźwięki o niskiej częstotliwości są trudne do zatrzymania nawet przy stosowaniu właściwej ochrony słuchu, ponieważ przedostają się one bezpośrednio do ucha środkowego.

ЕUnia Europejska ustaliła dzienny dopuszczalny limit hałasu na 80 dB (A) w 8-godzinnym dniu pracy. Powyżej tego limitu należy przedsięwziąć odpowiednie środki ochronne. Im wyższy poziom hałasu, tym krótszy czas, w którym przebywanie w takim środowisku jest bezpieczne.

Na przykład: 8-godzinna ekspozycja na 80 db (A) odpowiada tylko 4-godzinnej ekspozycji na 83 db (A). Wzrost natężenia hałasu jedynie o 3 dB (A) redukuje czas bezpiecznego przebywania w takim środowisku bez odpowiedniego zabezpieczenia o 50 procent. Podobnie w przypadku środowiska, w którym występują dwa podobne źródła hałasu. Dwie maszyny emitujące hałas na poziomie 80dB (A) łącznie generują hałas o natężeniu 83 dB(A)

Oprócz szkodliwych hałasów o stałym natężeniu, utrzymujących się przez długi czas, równie niebezpieczne są hałasy nagłe, o bardzo wysokim natężeniu. Są nimi wystrzały z broni palnej, młoty, narzędzia do wbijania gwoździ i inne urządzenia pneumatyczne. Nasz mózg potrzebuje około 0,3 sekundy ażeby ocenić siłę natężenia docierającego dźwięku. Dźwięki bardziej nagłe, krótsze aniżeli ww. czas reakcji, mogą być niezwykle niebezpieczne dla naszego słuchu. Taki dźwięk może spowodować nieodwracalne zniszczenia wewnątrz ucha środkowego nawet przy jednorazowej ekspozycji. Takie szczytowe, pojawiające się nagle dźwięki mierzy się stosując filtr „C” – (dB C)

SZKODLIWE POZIOMY HAŁASU

ŹRÓDŁA I SPECYFIKACJA HAŁASU

Urządzenia elektryczne 90-110 dB (А),wysoka częstotliwość
Piła do drewna 90-110 dB (А), wysoka częstotliwość
Lotnisko 100-140 dB (А), wysoka częstotliwość
Wystrzał z broni 140-180 dB (C) szczytowa, wysoka częstotliwość
Piła łańcuchowa 90-110 dB (А), średnia do wysokiej częstotliwość
Wentylator 90 -110 dB (А), niska częstotliwość
Silnik diesla 90- 120 dB (А), niska częstotliwość