WŁAŚCIWA OCHRONA SŁUCHU DLA CIEBIE
čeština slovenčina Polski Magyar english română Русский язык
 

METODY DOBORU

04010078 ED COMFORT PLUG CORDED

Wybór właściwego ochronnika

Najlepszą ochronę zapewnia zabezpieczenie, które jest używane przez 100% czasu ekspozycji na hałas. Odpowiednio dobrany ochronnik słuchu powinien być wygodny w noszeniu i zapewniać wytłumienie hałasu na poziomie 75-80 dB(A) wewnątrz ucha. Większe wygłuszenie może powodować poczucie izolacji lub doprowadzić do nie usłyszenia sygnałów ostrzegawczych czy komunikacji. Poziom ochrony jest zawsze wskazany na opakowaniu i/lub produkcie. Jeśli poziom natężenia hałasu nie jest znany, należy przeprowadzić dokładną analizę.

Ustawodawstwo Unii Europejskiej

Aby chronić pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z ekspozycji na hałas w miejscu pracy, 15 lutego 2006 roku Unia Europejska wprowadziła nowy zestaw przepisów dotyczących Hałasu w Miejscu Pracy. Zawarto w nim informacje dla pracodawców i pracowników dotyczące odpowiedzialności za bezpieczne dla zdrowia środowisko pracy oraz o tym, co można zrobić, by zredukować potencjalne zagrożenia, a także jak zabezpieczać się przed urazami. Stanowią one również jasno, że odpowiedni wybór środków ochrony słuchu powinien być dostępny dla wszystkich pracowników w miejscach pracy o natężonym hałasie.

Ogólne wytyczne:

Postępowanie w przypadku niskich poziomów natężenia hałasu 80 dB (A)* – 135 dB (C)**

W środowiskach, w których poziom hałasu przypada lub nieznacznie przekracza ten przedział wszyscy pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do ochrony słuchu.

Postępowanie w przypadku wysokich poziomów natężenia hałasu 85 dB (A) – 137 dB (C)

W środowiskach, w których poziom hałasu przypada lub nieznacznie przekracza ten przedział wszyscy pracownicy powinni używać odpowiednio dobranej ochrony.

Postępowanie w przypadku maksymalnie wysokich poziomów natężenia hałasu 87 dB (A) – 140 dB (C)

Pod żadnym pozorem żaden z pracowników nie powinien być narażony na natężenie hałasu przekraczające ten maksymalny poziom. Cały personel pracujący w środowisku o takim poziomie natężenia hałasu powinien stosować ochronę słuchu, która zredukuje hałas do poziomu o niskim natężeniu.

* dB (A) = odpowiada poziomowi hałasu w uśrednionym okresie 8 godzin

** dB (C) = szczytowy poziom dźwięku trwający krócej niż 1 sekundę