SPRÁVNA OCHRANA SLUCHU PRE VÁS
čeština slovenčina Polski Magyar english română Русский язык
 

Prečo chrániť tento ľudský zmysel

Fotolia 12727995 XS

ÚVOD

Sluch je pre nás veľmi drahocenný. I napriek tomu si len málokedy uvedomujeme, akým skvelým zmyslovým orgánom naše ucho v skutočnosti je. Za samozrejmosť považujeme schopnosť komunikovať s priateľmi, počúvať hudbu či prežívať okamih, keď sa dieťa prvýkrát zasmeje. Značná časť populácie však túto schopnosť, žiaľ z dôvodu vystavenia silnému hluku, čiastočne alebo úplne stratila. Stratený sluch nie je možné vrátiť späť, avšak vo väčšine prípadov sa dá poškodeniu sluchu zabrániť výberom vhodnej ochrany. Hluk predstavuje jedno z najčastejších a doteraz podceňovaných zdravotných rizík na pracovisku. Dokonca každý štvrtý pracovný úraz súvisí s hlukom. Veľa ľudí, ktorí sú každý deň vystavení škodlivej hladine hluku, vhodnú ochranu sluchu nenosí vôbec alebo len občas. Keďže poškodenie sluchu len málokedy spôsobuje fyzickú bolesť, tak sa toto riziko často podceňuje. Aj preto je riziko trvalého poškodenia sluchu značné. Medzi pracovné prostredia s hladinou hluku prekračujúcou bezpečnú hranicu patrí najmä papierenský priemysel, stavebníctvo, baníctvo, lesníctvo, obsluha poľnohospodárskych strojov, lietadiel a väčšina priemyselných odvetví. Nedávny výskum dokonca preukázal škodlivé hladiny hluku v predškolských zariadeniach.

UCHO

Ľudské ucho je fascinujúci a veľmi citlivý orgán. Skladá sa z niekoľkých malých častí, ktoré spolu vytvárajú dokonalý zmysel – sluch. Keď zvuková vlna vstúpi do vonkajšieho ucha, postupuje do zvukovodu, kde narazí na mikrotenký ušný bubienok, ktorý začne v súlade so zvukovými vlnami vibrovať.

Vnútorné ucho obsahuje veľké množstvo jemných vláskových buniek, ktoré reagujú na prúdenie tekutín a následne dochádza k chemickej reakcii. Počas tohto procesu sú drobné impulzy prenášané do mozgu a to vnímame ako zvuk. V našej industrializovanej spoločnosti sme vystavení mnohým hlukom a veľké množstvo z nich s naším jemným sluchom do značnej miery neladí. Vystavovanie ucha vysokým hladinám hluku poškodzuje jemné vláskové bunky vnútorného ucha. Bunky sa zduria, strácajú elasticitu, postupne odumierajú a nastáva strata sluchu.