SPRÁVNA OCHRANA SLUCHU PRE VÁS
čeština slovenčina Polski Magyar english română Русский язык
 

Voľba správnej ochrany

04010078 ED COMFORT PLUG CORDED

Ako zvoliť správnu ochranu sluchu

Maximálna ochrana sluchu je tá, ktorá sa používa počas celej doby (100 %) vystavenia škodlivému hluku. Chrániče uší, ktoré si zvolíte, by mali byť pohodlné a mali by tlmiť hladinu hluku na cca 75-80 dB (A) vo vnútri ucha. Väčšie tlmenie môže spôsobiť pocit izolácie či premeškanie výstražných signálov a komunikácie. Úroveň ochrany je označená na obale a/alebo produkte. Ak nie je hladina hluku známa, je nutné urobiť dôkladnú analýzu.

Legislatíva EÚ

Prehľad

Dňa 15.2.2006 vstúpila do platnosti nová smernica týkajúca sa hluku na pracoviskách Európskej únie za účelom ochrany zamestnancov voči expozícii nebezpečného hluku na pracovisku. Správa informuje zamestnávateľov a zamestnancov o zodpovednosti za zdravé pracovné prostredie, o možnostiach zníženia potenciálneho nebezpečenstva a možnostiach ochrany pred poranením. Zároveň jasne stanovuje, že správna voľba produktov na ochranu sluchu musí byť dostupná všetkým zamestnancom pracujúcim v hlučnom prostredí.

Všeobecné zásady:

Dolná akčná hladina 80 dB (A) * - 135 (C)**

V oblastiach, kde sa hladina hluku rovná alebo prevyšuje túto dolnú akčnú hladinu, musí byť pre všetkých zamestnancov dostupná ochrana sluchu.

Horná akčná hladina 85 dB (A) – 137 dB (C)

V oblastiach, kde sa hladina hluku rovná alebo prevyšuje túto hornú akčnú hladinu, musia všetci zamestnanci používať vhodnú ochranu sluchu.

Maximálna expozičná hladina 87 dB (A) – 140 dB (C)

Žiadny zo zamestnancov nesmie byť vystavený hladine hluku prevyšujúcej túto maximálnu hladinu. Personál pracujúci v týchto hladinách hluku musí používať ochranu sluchu na utlmenie hluku na bezpečnú hladinu v rozmedzí dolnej akčnej hladiny.

* dB (A) = charakteristická hladina hluku (8 hodinový priemer)

** dB (C) = špičková hladina hluku (maxima, trvá menej ako 1 s)